Ilekroć słyszymy dyskusję na tematy jak nauka angielskiego, tylekroć możemy doświadczyć wrażenia, że wszystko lub niemal wszystko zostało już wyjaśnione i powiedziane. Jednakże jest to wrażenie zupełnie nieuprawnione, co oczywiście nie oznacza, że każdy słuszny argument wzbudzi tutaj gwałtowny i brzemienny w brawa entuzjazm. Wprost przeciwnie: aby powiedzieć coś naprawdę świeżego i odkrywczego na tematy takie jak nauka angielskiego, potrzeba naprawdę sporego wysiłku umysłowego. Do opisania i wyjaśnienia pozostały właściwie jedynie detale oraz szczegóły, jednak te detale oraz szczegóły są naprawdę istotne tak dla samej dyskusji, jak i dla sytuacji w dziedzinie, której tyczą niniejsze rozważania. Warto i należy pamiętać także i o tym, że omawiana nauka angielskiego, pomimo iż całkiem nieskomplikowana, okaże się zrozumiała jedynie dla tych, którzy posiadają jako taką wiedzę z tego zakresu. Bez wiedzy oraz bez rozeznania, nasze sądy będą pozbawione wartościowej podstawy a przez to najpewniej wadliwe albo wręcz zupełnie błędne.

www.ircnet.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ