Czegokolwiek by nie mówić o komputerach oraz o całej informatyce, trzeba przyznać, że jest to taka dziedzina nauki, która inspiruje. Dzięki niej bowiem można wkraczać w świat nowoczesnych technologii, będąc właściwie nieustannie w procesie zmian. Chodzi o to, że informatyka sama w sobie – aby dostosowywać się do pędzącego świata – w zaskakującym tempie się rozwija. Świat próbuje nadążyć za nią i koło się zamyka. Dziedzina informatyczna napędza kolejne, w tym między innymi technologię, technologia informatykę. Dzięki niej można tworzyć rzeczy niezwykłe. Wystarczy chociażby spojrzeć na filmy, które dawniej były niemożliwe do zrealizowania w taki sposób jak dzisiaj: wszelkie efekty specjalne, postacie tworzone za pomocą grafiki komputerowej – to wszystko wygląda jak żywe. A przecież komputery sterują też wieloma rzeczami, w tym tak znaczącymi dla całego świata jak elektrownie broni jądrowej. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby rozlokowane na całym świecie komputery wydały odpowiednie polecenia. To jednocześnie pasjonujące i inspirujące, jak i przerażające.

www.cupit.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ