Sanktuarium św. Jana z Dukli

W Dukli bardzo ważnym zabytkiem sakralnym jest zespół klasztorny bernardynów, czyli obecne sanktuarium św. Jana z Dukli. Pierwsze drewniane budowle klasztoru oraz kościoła bernardynów w Dukli powstały w 1740 roku, zaś dwa lata później dokonano poświecenia pierwszego stojącego w tym miejscu kościoła. W 1743 roku dukielski klasztor otrzymał wyjątkowo cenny dar – cząstkę relikwii błogosławionego Jana z Dukli. Wkrótce (w latach 60-tych XVIII wieku) rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. To świątynia trójnawowa, utrzymana w stylu barokowym. Bardzo ciekawy jest jej wystrój, pochodzący z XVIII – XX stulecia, utrzymane w stylu późnego baroku oraz neorenesansu. Na pochodzącej z początku XX wieku polichromii przedstawione zostały sceny z życia św. Jana z Dukli. Temu świętemu poświęcona jest również jedna ze znajdujących się w kościele kaplic. Jej wystrój pochodzi z XX wieku, jednak nie brak tu godnych uwagi obiektów. Spoczywa tu m. in. trumienka z relikwiami tego ważnego dla mieszkańców Dukli świętego. Szczątki te zostały przeniesione do Dukli w latach 70-tych z Rzeszowa.

www.wedrowcy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ