Co możemy powiedzieć na temat zasady działania finansów? Należy na samo początek podkreślić, że są definiowane, jako gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Finanse spełniają w gospodarce i życiu społecznym określone funkcje. Jakie chociażby? Bardzo często występującą na rynku funkcją finansów jest funkcja fiskalna. Z czym jest ona związana? Przede wszystkim z dostarczeniem państwu środków pieniężnych na realizację jego zadań wewnętrznych i zewnętrznych. Poza tym ta funkcja fiskalna dotyczy źródeł podatkowych. Chodzi tu o dochody od osób prawnych, dochodów od osób fizycznych, VAT, akcyza. Poza tym dotyczy źródeł niepodatkowych. W skład takich źródeł wchodzą chocaiżby opłaty, cło, opłaty z zysku i inne. Wyróżniamy także funkcję redystrybucyjna. Na czym polega jej działanie? Polega na rozdzielaniu osiąganych przez różne podmioty dochodów na część, która przejmuje budżet państwa, czy budżety samorządowe i część, która pozostaje do dyspozycji danego podmiotu. Taka funkcja jest przede wszystkim związana z wydatkami budżetowymi. Te podstawowe funkcje finansów mają wpływ na działanie dzisiejszego państwa.

www.goforchange.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ