strażak

Zawód strażaka w ostatnich latach cieszy się dużym poważaniem w społeczeństwie. Według badań opublikowanych w raporcie CBOS profesja strażaka od lat zajmuje najwyższe miejsce na podium, jeżeli chodzi o szacunek i poważanie wśród społeczeństwa. Aż 94% respondentów niezależnie od wieku wykształcenia i sytuacji materialnej, deklaruje uznanie względem tego zawodu. Czy posiadasz wrodzoną chęć niesienia pomocy innym? Czy byłbyś w stanie poświęcić swoje życie dla ratowania ludzkiego życia i mienia? Sprawdź, jak zostać strażakiem! 

Przeczytaj też: https://www.fachowcy.pl/blog/jak-zostac-strazakiem/ 

Wymogi dotyczące rozpoczęcia kariery jako strażak 

Wytyczne, których spełnienie pozwoli nam na wykonanie tego zawodu znajdziemy w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowania klasyfikacyjnego dla osób, które ubiegają się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Bycie strażakiem nie jest jedynie zawodem, ale również w futbolu na rzecz drugiego człowieka. Decydując się na podjęcie takiej kariery powinniśmy mieć świadomość, że wiąże się ona nie tylko z przywilejami związanymi z wcześniejszą emeryturą czy nagrodami na Dzień Strażaka, ale również koniecznością ochrony mienia, a przede wszystkim ludzkiego życia. 

W jaki sposób zostać strażakiem? 

Żeby rozpocząć karierę w Państwowej Straży Pożarnej nie potrzebne jest ukończenie szkoły Pożarniczej czy studiów pożarniczych. Do jednostki można dostać się bez żadnego wykształcenia. Na początku należy znaleźć ogłoszenie interesującej nas jednostki. Od daty pojawienia się ogłoszenia mamy przynajmniej 14 dni na przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów. Zazwyczaj wpisane są one w ogłoszeniu. Jeżeli spełnimy ten formalny wymóg związane z okazaniem odpowiedniej dokumentacji, przychodzi czas na następny etap. Żeby dostać się tak wyjątkowy sposób do PSP musimy przejść test sprawności fizycznej, podczas której musimy zaliczyć podciąganie się na drążku, czyli coś wydajnościowe, a także bieg po kopercie. Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy jako kandydat na strażaka mamy lęk wysokości, a więc czy cierpimy na akrofobię. Żeby to zweryfikować kandydat musi Weź i zejdź 20 m po drabinie nachylonej pod kątem 75 stopni. Czy strażak musi wykazywać też inną sprawność, którą jest umiejętność pływania. Teraz sprawdzenia mamy dokładnie minutę na przepłynięcie 50 m dowolnym stylem pływackim. Po zdanym teście sprawnościowym przychodzi czas na test wiedzy składający się z 20 pytań. Żeby go zaliczyć musimy udzielić co najmniej 11 poprawnych odpowiedzi w czasie 25 minut. 

Zobacz też: http://www.maleacieszy.pl/strazak-ile-zarabia/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ