Banki uniwersalne to instytucje, które mają na celu głownie zysk. Zajmują się całą masą  usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych. Głównymi usługami  są takie rzeczy jak pośrednictwo finansowe, handel instrumentami finansowymi, emisja nowych papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej szeroko rozumianej, a także w usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, gwarancji różnego typu, operacji rozliczeniowych, zarządzanie powierzonymi aktywami, doradztwo korporacyjne oraz działalność ubezpieczeniowa. Z uwagi na posiadanie własnych akcji, zarządzanie powierzonymi mu akcjami oraz uczestnictwo w radach nadzorczych korporacji może wpływać na sektor niefinansowy. Muszą dąży do zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych z zakresu usług bankowych przy jednoczesnej chęci osiągnięcia jak najwyższych korzyści finansowych. W tym celu musi zachować płynność, przestrzegać przepisów finansowo – rozliczeniowych oraz wzbudzać zaufanie. Aby tak się stało musi doskonale opracować system marketingowy. Współcześnie banki reklamują swoje usługi w różny sposób.

www.optimusplus.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ