Czy łuszczyca zasługuje na miano choroby cywilizacyjnej? Według wszelkich klasyfikacji medycznych, jakie są obecnie uznawane, choroby skóry, w tym takie, jak łuszczyca, nie zaliczają się do grona chorób cywilizacyjnych. Wydaje się jednak, że owe klasyfikacje, tworzone jeszcze w dawniejszych czasach, w warunkach znacząco odmiennych, niż obecne, straciły aktualność i powinny zostać czymś bardziej adekwatnym do sytuacji teraźniejszej. Jeśli zaś chodzi o samą chorobę pod nazwą łuszczyca to wiele przemawia za tym, że, wbrew obiegowym klasyfikacjom, jak najbardziej zalicza się ona do chorób cywilizacyjnych. Faktem o najbardziej istotnym znaczeniu wydaje się tutaj wpływ określonych przemian cywilizacyjnych na zachorowalność na te chorobę. Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że na przykład powszechne zmiany trybu życia nie pozostają bez wpływu na zachorowalność jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby skóry, takie jak na przykład łuszczyca. Ostatecznie wydaje się więc, że owe obiegowe klasyfikacje, o których wspominałem, po prostu muszą zostać zmienione, ponieważ zupełnie zatraciły związek z rzeczywistością, którą mają opisywać.

www.ortho-med.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ