Pożyczka jest to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Od kredytu różni się tym, że nikt nie wymaga od nas określenia na jaki cel ją przeznaczamy czy wydamy. W związku z tym nazywanie pożyczki kredytem gotówkowym jest niepoprawne, choć powszechnie praktykowane przez instytucje finansowe ze względów marketingowych. Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny. Przedmiotem pożyczki w przeciwieństwie do kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka jest nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny. W codziennym języku jest czymś innym. W przypadku rzeczy, obowiązek drugiej strony polega na zwrocie dokładnie tej samej rzeczy, tj. rzeczy oznaczonej co do tożsamości. W rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego nie jest to umowa o pożyczki, może być to natomiast umową użyczenia (pożyczenie bezpłatnie) albo najmu lub dzierżawy (pożyczenie odpłatne).

www.menis.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ