Zabezpiecz się przed nieuczciwym deweloperem

W trosce o własne finanse dobrze jest zabezpieczyć się przed nieuczciwym deweloperem, spisując dobrą umowę przedwstępną. Powinna ona zawierać wszystkie najistotniejsze punkty. Nie może być mowy o jakichkolwiek niedomówieniach. Pamiętajmy, że to co jest spisane na piśmie poświadczonym przez notariusza zabezpiecza nas przed nieuczciwym działaniem deweloperów. Przede wszystkim przed niedotrzymaniem założeń inwestycji. Niejednokrotnie okazywało się, że droga która miała powstać wokół bloku była drogą posypaną piaskiem, a zamiast trawnika pozostały sprzęty budowlane. Do umowy przedwstępnej dobrze jest dołączyć wszelkie szkice czy też wizualizacje naszego mieszkania oraz osiedla. W ten sposób deweloper podpisując umowę zobowiązuje się do wykonania tego wszystko co zawiera umowa i do czego sam się zobowiązał. Oczywiście na nic się zda umowa jeśli nie będziemy mogli wyegzekwować wszystkich punktów w nich zawartych. Musimy zatem stale kontrolować postępy budowlane, i sprawdzać czy deweloper wywiązuje się ze wszystkiego.

microgarden.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ