W ekonomii możemy spotkać się z różnymi szkołami, jeśli chodzi o to, jakie działania powinny być podejmowane przez państwo, by skutecznie się rozwijać. Jedną z koncepcji jest wspieranie popytu, jaki prowadzić może do wzrostu konsumpcji. Taka szkoła jest nazywana szkołą Keynesa od nazwiska twórcy podstaw takiej działalności ze strony państwa. Głównym założeniem tej teorii ekonomicznej jest podejmowanie przez państwo działań na rynku w kierunku wspierania pojawiania się miejsce pracy oraz inwestowania w duże projekty infrastrukturalne. Obecnie możemy spotkać się z wieloma modyfikacjami w szkole keynsistów. W ten sposób państwo może również wspierać poprzez inne instrumenty popyt wewnętrzny lub popyt globalny. Ważne jest, by takie działania prowadziły do wzrostu gospodarczego, który może przynosić znacznie lepiej płatne miejsca pracy również w sektorze prywatnym. Przeciwnicy tej szkoły ekonomicznej wskazują, że państwo zawsze wydaje mniej efektywnie pieniądze, które pochodzą z wysokich podatków.

www.cigg.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ