gorączka

Uczący się stan podgorączkowy lub gorączka występują naprawdę często. Zwykle udaje się łatwo określić etiologię temperatury, natomiast nie zawsze jest to możliwe. Skąd ma się gorączka bez innych objawów a co a może oznaczać dla gorączkującej osoby? Gorączka to stan kliniczny, jaki jest często. Lekarze w części przypadków nie mają trudności z określeniem jej etiologie. Kłopot polega się, jeśli chory gorączkuje przez długi czas i jest toż typowy symptom. Biorąc pod uwagę rozwój kliniczny temperatury, można mówić o temperaturze: ciągłej, zwalniającej, przerywanej, trawiącej. Organizm ludzki może efektywnie regulować własną temperaturę. To zwłaszcza ważny mechanizm, bo zabezpiecza homeostazę. Utrzymywanie ciepłoty na dobry poziomie 36,8°C powoduje, że procesy metaboliczne i pewne mechanizmy immunologiczne potrafią być odpowiednio. Wysoka temperatura pojawia się wtedy, jeśli pojawiają się zaburzenia w regulacji ciepłoty organizmu, jaki zaczyna zmierzać do zachowania innej aniżeli odpowiednia ciepłoty. Gorączka jest bardzo złożonym procesem, jaki idzie do zachwiania termoregulacji ludzkiego systemie.

Czemu gorączka ciała narasta?

Wzrost ciepłoty ciała jest procesem obronnym w przypadku pojawienia się w systemie pirogenów egzogennych (zewnętrznych) – elementów wywołujących temperaturę. Pirogenami mogą być bakterie i mikroorganizmy (białka będące efektami ich metabolizmu), martwe fragmenty chrząstek, alergeny, toksyny. Komórki fagocytujące, mające za zadanie usuwanie zbędnych elementów z krwi po kontaktu z tymi elementami, wydzielają substancje, tzw. pirogeny endogenne, jakie pobudzają podwzgórze do wytwórczości mediatorów stanu zapalnego (szczególnie prostaglandyn).

przyczyny gorączki - kiedy warto zbić temperaturę i jak

Podstawowe etiologie gorączek:

•wywołane przez element zakaźny,
•towarzyszące nowotworom,
•związane z zaburzeniami immunologicznymi czy metabolicznymi
•wywołane przez uwarunkowane genetycznie defekty inflamasomów .

Zwiększona gorączka – etiologie

Wedle najpopularniejszego podziału etiologie gorączek składa się na pięć ważnych klas. Do grupy pierwszej przynależą temperatury stworzone przez elementy zakaźne. W tej kategorii są temperatury pochodzenia bakteryjnego, zatem duże i ciągłe zainfekowania bakteryjne (błonica, gruźlica, kiła, róża, płonica, tężec, zgorzel gazowa), zainfekowania wirusowe (grypa, mononukleoza, cytomegalia, odra, ospa wietrzna, wirusowe zapalenie wątroby), grzybicze (histoplazmoza, kryptokokoza, uogólniona kandydoza), pasożytnicze (ameboza, toksoplazmoza, toksokaroza, zimnica, glistnica). Procesy nowotworowe odpowiadają z własną część stanów podwyższonej ciepłoty. W tej większości można wyróżnić temperatury towarzyszące chorobom rozrostowym krwi i systemu chłonnego (ziarnica złośliwa, białaczki, histiocytoza złośliwa, chłoniaki, szpiczak mnogi), guzom litym (rak jasnokomórkowy nerki, wątrobiak, raki odoskrzelowe płuc, czerniak, śluzak serca) oraz innym nowotworom. Do trzeciej grupy rozwijającego się stanu podgorączkowego, przynależą stany wywołane schorzeniami immunologicznymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ