Wielka modernizacja na rynku lokat trwa w najlepsze przede wszystkim za sprawą klientów, którzy powoli odzwyczajają się od tej formy oszczędzania i odsyłają ją do lamusa nazywając zabytkiem. Stare produkty oszczędnościowe promowane przez wszystkie banki w postaci lokat terminowanych prowadzonych zazwyczaj jedynie w walucie polskiej cieszą się teraz bardzo małym zainteresowaniem. Pierwszym krokiem do zmiany tego typu sytuacji było wprowadzenie na rynek lokat możliwych do założenia w walutach obcych. Przeważnie jest to euro, dolary amerykańskie lub funty brytyjskie. Rzadko, który bank oferuje możliwość wykorzystania innej waluty do tego typu produktu. Kolejną próbą reaktywacji tej formy oszczędnościowej było wprowadzenie lokat o krótszym czasie oszczędzanie. Skrócono okres przetrzymywania pieniędzy nawet do miesiąca czasu. Jednak i to nie pomogło, ponieważ klienci zdecydowanie chętniej korzystali z pozostałych produktów oszczędnościowych przede wszystkich z otwartych kont oszczędnościowych.

www.humanuniversity.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ