Mapy, mapki, zagospodarowanie przestrzenne

Geodezja zajmuje się ustaleniem kształtu i wielkości Ziemi.Opracowania graficzne takie jak np. mapy to wynik pomiarów geodezyjnych. Geodezja różni się ze względu na rodzaj (pomiary poziome i pionowe lub cel pomiarów (leśne, miejskie, hydrograficzne). Geodezja w Polsce zajmuje się pomiarami zarówno dużych jak i małych powierzchni.Geodeta zajmuje się również aktualizowaniem dokumentacji przestrzennej, jest niezbędny przy każdej nowej inwestycji budowlanej, planistycznej bądź projektowej. Geodezja zajmuje się także zmianami jakie zaszły na danym obszarze. Za pomocą pomiarów i obliczeń bada odkształcenia gruntu. Zadaniem geodety są też pomiary sytuacyjno – wysokościowe, które pozwalają usprawnić przebieg realizowanej inwestycji. Prace geodezyjne określa ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Projekty geodezyjne wykorzystuje się również do urządzania terenów rolnych i leśnych oraz szacowania nieruchomości. Po każdym pomiarze dokonanym w terenie geodeta musi nanieść zmiany w terenie na aktualne mapy. Geodezja to popularna profesja, w której łatwo znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Jednak by zostać geodetą trzeba odbyć praktyki, wykonać szczegółowe prace w czasie ich trwania i zaliczyć bardzo trudny egzamin.

www.bossbyte.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ