Orle Gniazda są symbolem Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. To największa w Polsce „kolekcja” średniowiecznych zamków, które są pięknie wkomponowane w malowniczy krajobraz Jury. Jurajskie zamczyska zaskakują turystów swą potęgą i majestatem.
Ciąg tych warowni to najpiękniejsze zabytki średniowiecznego. Zbudowane lub rozbudowane w czasach Kazimierza Wielkiego miały ważną rolę do odegrania. Miały stać na straży bezpieczeństwa Małopolski i bronić jej granic od strony południowego zachodu, czyli od strony Śląska. Ich budowę przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu, choć za jego czasów większość jurajskich warowni już istniała w formie drewnianych grodów oraz strażnic. Rozbudowane – stały się potężnymi warowniami i w takiej formie turyści mogą je podziwiać do dnia dzisiejszego.
Wiele z tych fortyfikacji w burzliwej historii Polski nie wywiązało się ze swych zadań. Większość z nich doznała poważnych zniszczeń w czasach potopu szwedzkiego. Wiele z nich, splądrowanych i zniszczonych, nie podniosło się już z upadku i od tego czasu stopniowo popadało w ruinę. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był potężny rozwój artylerii, do którego doszło w XVII wieku. Zbudowane trzysta lat wcześniej Orle Gniazda nie były przystosowane do obrony w tych nowych warunkach. Brak szańców i bastionów zakończył się ich klęską.
Dziś w jurajskim krajobrazie można podziwiać ruiny zamków. Orle Gniazda to obecnie najważniejsza atrakcja turystyczna Jury.

dlaturysty.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ