Pisanie pracy magisterskiej

Podczas pisania pracy magisterskiej niezbędna jest fachowa literatura. Pozycje literackie powinny być ściśle związane z tematem pracy, albo do niego nawiązywać. Spis literatury powinien zawierać dużą ilość pozycji, świadczy to o profesjonalnym podejściu do tematu przyszłego magistra. Liczba książek mówi również o tym, że nasza praca została bardzo rozwinięta. Do napisania dobrej i merytorycznie poprawnej pracy służy program Word. Praca w arkuszach tego programu wymaga od nas wiedzy podstawowej. Obsługi uczymy się zwykle już w szkole podstawowej, na studiach również prowadzone są zajęcia informatyczne. Uczymy się na nich jak poprawienie użytkować programy z pakietu Office. Wykonujemy proste obliczenia matematyczne, obliczamy zadania przy pomocy funkcji oraz uczymy się pisać krótkie teksty. Word ma dużo przydatnych funkcji, które niezbędne są do napisania poprawnej pracy magisterskiej. Musimy wiedzieć jak wstawiać akapity, jak usuwać pustą stronę w wordzie, a także jak zapisać plik w pdf. Innym ważnym narzędziem są wykresy, znajomość ich jest niezbędna na studiach inżynierskich oraz technicznych. Na kierunkach technicznych często dane przedstawiamy w postaci słupków. Word ma dużo więcej funkcji, możemy w nim formatować teksty przy użyciu dostępnych czcionek oraz kolorów. Ważniejszy tekst możemy pogrubić albo napisać kursywą. Profesjonalna praca, przy pomocy której bronimy swojego tytułu, powinna mieć stronę tytułową , spis treści oraz spis bibliografii. Powinna być też zaopatrzona w numery stron, a numerację umieszcza się w stopkach. Do dokumentu możemy wstawiać obrazki, zdjęcia lub ryciny. Każdy wstawiony obiekt powinien być odpowiednio opisany. Praca powinna być pisana w stylu jednolitym, jedną czcionką i wyłącznie w kolorze czarnym. Praca magisterska powinna być zszyta oraz oprawiona w grubą oprawę, jeden z egzemplarzy trafia do naszego promotora, drugi do dziekanatu, a trzeci zostawiamy dla siebie na pamiątkę. Po paru latach można z nostalgią do niej zerknąć i przypomnieć sobie co robiliśmy na studiach.

www.zieloni2004.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ