Ogólnie rzecz ujmując kredyty dzieli się na dwa rodzaje – kredyty gospodarcze oraz kredyty dla osób fizycznych. Podział ten jest zrozumiały, dzieli formy kredytowania zależnie statusu prawnego podmiotu. Form kredytowania dla przedsiębiorstw jest znacznie więcej niż dla osób prywatnych. Nie mniej jednak nalży mieć na uwadze, ze kredyty dla przedsiębiorstw są znacznie ważniejszą częścią finansowania działalności, a ponadto mają one łatwiejszą możliwość ich spłaty. Patrząc na kredytu gospodarcze dzieli się je znów z kolei na kredyty obrotowe i inwestycyjne. Podział ten uzależniony jest od celu, w jakim kredyt zostaje zaciągany. Oczywiście kredyty obrotowe dzielą się jeszcze na inne formy, nie mniej jednak w ich przypadku ważne jest to, że zaciąganie ich przez firmę wiąże się przede wszystkim z działaniami zmierzającymi do utrzymania płynności w przedsiębiorstwie. Najczęściej są one szybko spłacane po uzyskaniu przez firmę zalegających płatności ze strony klientów. Z kolei kredytu inwestycyjne są kredytami długoterminowymi, których zaciąganie wiąże się z finansowaniem określonej inwestycji.

www.bimas.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ