Gospodarka Stanów Zjednoczonych już od dawna zagrożona jest upadkiem. Rząd USA ma ogromny deficyt finansów publicznych, finansuje wojny, które nie mają żadnych podstaw i prowadza błędną politykę związana z zatrudnieniem i rozwojem wewnętrznego rynku pracy. Amerykanie żyją finansowani de facto przez kredyt napływający z gospodarki Chin i krajów arabskich, które zainteresowane są utrzymaniem jak najdłużej dotychczasowego stanu rzeczy. Kolejne wybory prezydentów w Stanach Zjednoczonych nic nie dają a wielu specjalistów twierdzi, że prezydenci są tylko po to, aby stać się kozłami ofiarnymi galopującej w przepaść ekonomiczną gospodarki. Ostatni kryzys finansowy pokazuje, że amerykańska gospodarka faktycznie ma się źle i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja w najbliższym czasie miała się poprawić. Amerykanie co najgorsze są najważniejszą gospodarką na świecie, supermocarstwem i jeżeli ono upadnie wtedy ekonomicznie zagrożony będzie cały świat. Symptomy upadku systemu, na którym opiera się współczesny świat zaczynają pojawiać się coraz częściej i możemy być pewni, że żyjemy w naprawdę ciekawych czasach, które mogą przynieść rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości ludzkości.

www.challengegroup.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ