Przez wiele lat leki naturalne, przede wszystkim zaś rośliny lecznicze, były główną, a nawet jedyną bronią w ręku lekarza oraz jedynym surowcem do wyrobu leków. Na początku naszego wieku rozwój chemii i odkrycie złożonych procesów syntezy organicznej doprowadziły do produkcji leków chemoterapeutycznych i rozwoju przemysłu farmaceutycznego. Dzięki temu nowoczesna medycyna może zwalczać wiele chorób dawniej nieuleczalnych i często śmiertelnych. Należały do nich zwłaszcza choroby infekcyjne, które obecnie opanowuje się za pomocą sulfonamidów, antybiotyków i innych związków chemicznych. Dużą rolę w likwidowaniu wielu chorób infekcyjnych odegrała również immunoterapia. Nigdy jednak nie zrezygnowano całkowicie z roślin leczniczych leków, które można z nich otrzymać. Rośliny lecznicze bowiem stanowiły stanowią nadal źródło niezastąpionych surowców. Podobnie lecznictwo ludowe i fitofarmacja nie przestały nigdy korzystać z ziół, a nawet starały się podtrzymać tradycję terapeutyczną znaną od zarania ewolucji człowieka. Z biegiem lat można było obserwować ogromne rozszerzanie się zakresu użytkowania oraz zwiększanie się liczby poznanych roślin leczniczych. Odkrycie właściwości nowych gatunków ziół przywożonych zza morza i zastosowanie ich jako środka współdziałającego 

www.bazanciarnia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ