Obiektywna wiedza badaczy o rzeczywistości, pozwala na stworzenie obserwacji na temat sytuacji ekonomicznej obowiązującej w danym momencie na danym terenie. Wszelkie zjawiska ekonomiczne dzięki ekonomii pozytywnej będą mogły zostać wyjaśnione. Nie ma tutaj żadnego przekoloryzowania. Wszelkie zjawiska podawane są w takiej formie, w jakiej występują. Dzięki temu możliwe jest poznanie obiektywnej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jaka obowiązuje w danym momencie. Dzięki temu, że ekonomia pozytywna istnieje, możliwe jest formułowanie określonych hipotez, które później wyjaśnia się na podstawie dalszych badań. Gospodarka może zostać w racjonalny sposób dzięki temu zjawisku określona i wyjaśniona tak jak należy. Dzięki temu, że głównym zadaniem ekonomii pozytywnej jest wypracowanie narzędzi, dzięki którym tworzyło się będzie określone badania, zjawiska ekonomiczne będą mogły zostać w odpowiedni sposób wyjaśnione i sprecyzowane w bardzo dobry i przemyślany sposób. Warto z takich właśnie więc sytuacji korzystać i czerpać z nich wiedzę.

akcez.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ