Własna firma - jak założyć przedsiębiorstwo?

Celem wielu osób, szczególnie młodszych, nie jest praca na etacie w wielkiej korporacji. Czasy te powoli bezpowrotnie mijają i ludzie coraz częściej sami szukają zajęcia, które mogliby zmienić w dochodowy biznes, dzięki któremu nie będą musieli żyć na uwięzi umowy o pracę.

Zakładanie firmy krok po kroku nie należy do najtrudniejszych zadań. Spełnić trzeba kilka podstawowych warunków, pamiętać o niezbędnych informacjach, a następnie dbać, aby wszystkie dokumenty wymagane przez Państwo były odpowiednio przygotowywane i przedkładane urzędnikom.

Pierwszym krokiem zakładania działalności gospodarczej jest nazwa firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zawsze należy zamieścić imię i nazwisko właściciela firmy, nawet jeżeli będzie to jedyna nazwa biznesu. Nazwa powinna być przemyślana. W dobrym tonie byłoby gdyby nawiązywała w jakiś sposób do przedmiotu prowadzenia działalności, choć nie jest to konieczne.

Kolejny etap to określenie przedmiotu działalności zgodnie z klasyfikacją. Istnieje Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera wszystkie rodzaje działalności społeczno-gospodarczej występujące w gospodarce narodowej. Każda z tych działalności posiada przypisany kod. Kod ten jest niezbędny do określenia czym zajmuje się firma. Jeżeli przedsiębiorca planuje rozwój firmy, warto zastanowić się nad dodaniem innych kodów, w przyszłości każdy kolejny kod jest dodatkowo płatny.

Aby zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, niezbędna jest siedziba firmy. Siedziba nie jest tożsama z miejscem wykonywania działalności – firmy szkoleniowe dokonują tych szkoleń na terenie całej Polski (albo Europy czy Świata) – takiego adresu nie można podać w CEIDG. Siedziba jest wymagana również w celach korespondencyjnych.

Jeden z najważniejszych punktów otwierania działalności gospodarczej to wybór formy opodatkowania. Jest to istotna kwestia, ponieważ wybór formy opodatkowania ma wpływ na wysokość odprowadzanego podatku W Polsce możliwe są trzy rodzaje form:
1. opodatkowanie dochodu
2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
3. karta podatkowa

Ryczałt oraz karta podatkowa są dostępne tylko dla niektórych rodzajów i skali prowadzonej działalności. Opodatkowanie dochodu jest najbardziej rozpowszechnioną formą opodatkowania – oznacza ona opłatę podatkową od różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania. Opłata ryczałtowa naliczana jest jedynie od przychodu, bez względu na koszty, jakie przedsiębiorstwo poniosło w celu jego uzyskania. Karta podatkowa oznacza stałą opłatę, niezależną od kosztów i przychodów.
Kwestią ważną do rozważenia jest określenie firmy jako płatnik VAT. Część z firm nie musi opłacać podatku od towarów i usług. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, których roczne przychody nie przekraczają 150 000 zł obrotu netto. Oczywiście firma tak czy inaczej może wyrazić chęć płacenia tego podatku. Istotne w tym przypadku jest określenie, czy przedsiębiorstwo potrzebuje być płatnikiem VAT. Najczęściej temat ten dotyczy firm, które kupuje towary na faktury VAT.
Zakładanie firmy krok po kroku wymaga określenie wszystkich powyższych tematów i problemów. Gdy zostaną one już usystematyzowane i ustalone, należy rozpocząć proces rejestracji przedsiębiorstwa.
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą najprościej można nazwać spisem przedsiębiorców. Wniosek można złożyć online oraz w sposób tradycyjny, w odpowiednim urzędzie. Dostępna jest również możliwość rejestracji firmy w drodze pocztowej – w tym jednak przypadku wymagane jest poświadczenie notarialne. Aby zarejestrować przedsiębiorstwo online, niezbędny jest bezpieczny podpis elektroniczny. Wpis do CEiDG może być tylko jeden – dotyczy on osoby, a nie podmiotów gospodarczych.
Wniosek CEIDG-1 zawiera podanie o nadanie numeru NIP, wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa, wniosek o nadanie numeru REGON, informację o numerze firmowego konta bankowego (w pewnych warunkach może to być konto prywatne przedsiębiorcy), oraz zgłoszenie składek osób ubezpieczonych.
Złożenie wniosku do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczej Ubezpieczeń Społecznych).
Dzień po złożeniu wniosku, CEIDG dokonuje wpisu. Nie przeszkadza to jednak w rozpoczęciu działalności już w dniu złożenia wniosku – należy jednak pamiętać o deklaracji takiej daty we wniosku.
Istotne jest, aby pamiętać o zgłoszeniu się do ZUS. W przypadku, gdy przedsiębiorca równocześnie świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, nie musi on płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia działalności jest ona jedynym źródłem dochodu – należy opłacać ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a w przypadku, gdy przedsiębiorca jest jednocześnie pracownikiem – opłaca składki tylko ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli przedsiębiorca zakłada pierwszą firmę, przysługują mu ulgi w płaceniu składek ZUS. Opłata ta to w przybliżeniu około 50% normalnej stawki. Ulgi obowiązują przez dwa lata, w czasie których przedsiębiorstwo powinno znacznie zwiększyć przychody, tak aby normalna stawka ZUS nie stanowiła zbyt wysokiego kosztu.

Po złożeniu wniosku do CEiDG, urząd ten przesyła nasz wniosek do urzędu skarbowego, właściwego dla naszego zameldowania. Opisuje formę opodatkowania, którą wybraliśmy – w związku z tym przedsiębiorca nie ma obowiązku wizyty w urzędzie skarbowym celem ustalenia podatków.

Jak widać, zakładanie firmy krok po kroku może być dość czasochłonne. Wymaga odpowiedniego przygotowania i dwóch wizyt w urzędach – CEiDG oraz ZUS. Na szczęście obecnie nie jest już wymagane, aby przedsiębiorstwo posiadało pieczęć firmową czy konto firmowe. Stanowią jednak spore ułatwienie – pieczątka jest głównie wykorzystywana w kontaktach między firmami, w celu uwiarygodnienia. Konto firmowe natomiast jest wymagane gdy wartość transakcji przekracza 15 000 EUR. W każdym innym przypadku elementy te są niepotrzebne.

www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ