Inwestycje budowlane

Jednym z podstawowych marzeń wielu osób jest mały, własny domek z ogródkiem na obrzeżach miasta albo duża, luksusowa willa w centrum miasta. Dla niektórych marzenie takie pozostanie na zawsze wyłącznie w sferze snów, ponieważ nie mają wystarczających środków na sfinansowanie budowy albo zakupu takiego domu. Są jednak również tacy, którzy uparcie dążą do celu i posiadają wystarczającą kwotę na rozpoczęcie budowy wymarzonego domu albo mają możliwość zaciągnięcia oprocentowanego kredytu na zakup.
Niektórzy decydują się na zakup domu na rynku wtórnym, ponieważ nie chcą prowadzić całego procesu inwestycyjnego i czekać, nieraz kilka lat, na zakończenie prac budowlanych. Często przeprowadzają jedynie niezbędne remonty, które poprawią ogólną estetykę budynku. Istnieją jednak również zwolennicy zakupu domu na rynku pierwotnym, którzy albo powierzają budowę deweloperowi albo zamierzają samodzielnie przeprowadzić cały proces budowlany. Osoby te bardzo często mają dużo większe wymagania i z tego powodu pragną mieć wpływ na każdy element konstrukcji.
Trzeba wiedzieć, że podstawą każdej inwestycji jest właściwa umowa budowlana. Przy podpisywaniu umowy zawsze trzeba zapoznać się z jej treścią. Najlepiej, aby taki kontrakt został przygotowany przez profesjonalnego prawnika, który zadba o to, by w treści znalazły się wszystkie niezbędne postanowienia, zabezpieczające nasze interesy. Jednym z podstawowych postanowień takiej umowy jest określenie obowiązków stron oraz sposobu rozliczenia umowy. Warto również w sposób precyzyjny określić termin zakończenia robót budowlanych oraz ewentualne kary umowne na wypadek opóźnienia. W wielu wypadkach zastrzeżenie w umowie kar za nieuzasadnione przedłużenie zakończenia prac działa motywująco na wykonawców, którzy pragną otrzymać umówione wynagrodzenie bez żadnych potrąceń i w konsekwencji starają się wykonać wszelkie zaplanowane prace szybko i terminowo.
Niestety, w praktyce całkiem często zdarzają się sytuacje, w których wykonawcy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, pomimo zastrzeżenia w umowie stosownych kar umownych i odszkodowań. Prace są wykonywane niedbale i niestarannie, obiekty oddawane są z dużym opóźnieniem i posiadają istotne wady, uniemożliwiające użytkowanie. Bywa również i tak, że wykonawcy zawyżają obmiary budynku, a tym samym należne im wynagrodzenia, albo żądają zapłaty za niewykorzystane i drogie materiały. W takich przypadkach jedynym wyjściem z sytuacji jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W toku procesu możemy dochodzić zasądzenia przez sąd kar umownych albo odszkodowania za opóźnienie i powstałe w związku z tym szkody. Przy wnoszeniu pozwu do sądu trzeba koniecznie pamiętać jednak o tym, że tego typu procesy trwają bardzo długo, ponieważ rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych z zakresu budownictwa. W takich sprawach sądy zawsze powołują biegłych sądowych, których zadaniem jest sporządzenie profesjonalnej opinii, która później stanowi podstawę wyroku. Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa budowlanego najlepiej powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, który specjalizuje się w tym temacie.

novapr.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ