Jak możnaotrzymać urlop wychowawczy?

Macierzyństwo to piękny czas, a wiele młodych mam chce jak najdłużej pozostać z dzieckiem. Nie wszyscy rodzice mają zresztą możliwość, by oddać dziecko do żłobka czy pod opiekę bliskich. Wyjściem z sytuacji może być urlop wychowawczy, do którego rodzice mają prawo po urlopie rodzicielskim.

Urlop wychowawczy – zasady
Urlop wychowawczy zawsze przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. Urlop ten może trwać maksymalnie 36 miesięcy i skorzystać z niego może zarówno ojciec, jak i matka dziecka. Na urlopie wychowawczym rodzice mogą przebywać jednocześnie, wtedy jego wymiar skraca się do 16 tygodni. Urlop da się podzielić na maksymalnie 5 części i wykorzystać maksymalnie do chwili, w której dziecko ukończy 6 lat. Warto wiedzieć, że urlop wychowawczy jest bezpłatny i w tym okresie rodzice nie pobierają żadnego wynagrodzenia, nie wlicza się również do stażu pracy. Rodzice czy opiekunowie mogą jedynie liczyć na zasiłek wychowawczy, który wynosi 400 złotych na rękę, bez względu na liczbę dzieci, które pozostają pod opieką. Aby móc skorzystać z urlopu, rodzic lub prawny opiekun dziecka musi złożyć odpowiednie podanie o urlop wychowawczy u swojego pracodawcy.

Zasady wnioskowania o urlop wychowawczy
Pracodawca nie ma prawa odmówienia pracownikowi urlopu wychowawczego, oczywiście o ile otrzyma wcześniej odpowiednie dokumenty. Pracownik na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu, mus złożyć pracodawcy odpowiednie podanie o urlop wychowawczy. Wnioski można wydrukować z Internetu lub pozyskać bezpośrednio u pracodawcy. Oprócz danych osobowych osoby wnioskującej o urlop i danych dziecka, we wniosku należy określić czas, na który chcemy by urlop został udzielony. Jeśli urlop jest dzielony, należy podać okresy, które chcemy wykorzystać i ewentualnie wymiar urlopu, z którego już korzystaliśmy. Do wniosku należy dodać oświadczenie drugiego rodzica odnośnie tego, że nie będzie on w tym samym czasie korzystał z urlopu u swojego pracodawcy. Jest to zbędne, jeśli drugi rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich, zachodzą istotne przeszkody uniemożliwiające dołączenie oświadczenia lub kiedy drugiego rodzica zwolniono z opieki, lub ją ograniczono.

Czy zawsze przysługuje zasiłek wychowawczy?
Okazuje się, że zasiłek wychowawczy nie zawsze przysługuje rodzicowi i warto wcześniej się zorientować, czy będzie można go pobierać. Nie należy się między innymi wtedy, który bezpośrednio przed nabyciem praw do urlopu nie posiadał co najmniej 6 miesięcy trwania stosunku pracy, korzysta jednocześnie z zasiłku macierzyńskiego czy korzysta ze świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 tys. złotych, czyli tzw. kosiniakowego. Maksymalny czas pobierania zasiłku to 24 miesiące, w przypadku więcej niż jednego dziecka z jednego porodu maksymalnie 36 miesięcy lub maksymalnie 72 miesięcy, jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem niepełnosprawnym. Warto podkreślić, że nawet jeśli podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko, kwota zasiłku to mimo wszystko 400 złotych na rękę.

sebby.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ